General Inquiries

info@arraycomm.com


PR Contact

Xin Huang
xinh@arraycomm.com


Recruiting Contact

Jan Saiki
hr@ygomi.com

Recruiting agencies please click here.

 

Headquarters – U.S.A.

701 DeMers Avenue
Grand Forks, ND 58201
U.S.A.
Office: +1 701 335 2370
Fax: +1 866 739 0355


China

Chengdu
Chengdu Tianfu Software Park
Building C2, Rooms 201-202
Chengdu, Sichuan, PRC 610041
China
info-china@arraycomm.com

 

Japan

Yokohama
KDX Yokohama Nishiguchi Building, 9F
2-10-36 Kitasaiwai Nishi-ku
Yokohama-shi, Kanagawa 220-0004
Japan
e-mail: info-japan@arraycomm.com